TRƯỜNG QUỐC TẾ NHẬT BẢN Trường học Nhật Bản Liên hệ

アクセス

Access map

International Nippon SchoolGoogle Map

Westresidence, 5-12, Nishimachi,
Yokkaichishi, Mie 510-0089 JAPAN
TEL (+81)059-356-8155 /
FAX (+81)059-356-8156

map

bằng xe lửa…
【Khoảng 1 giờ 30 phút】

NAGOYA

Chubu Centrair International Airport, Nagoya

30 phút bằng đường Meitetsu

Trạm Nagoya Kintetsu

30 phút bằng đường Kintetsu

Tram Yokkaichi Kintetsu

10 phút đi bộ

International Nippon School

Trong trường hợp xe buýt đi thẳng…
【Khoảng 1 giờ 40 phút】

NAGOYA

Chubu Centrair International Airport, Nagoya

A 1 giờ, 30 phút Mie Kotsu xe buýt

Tram Yokkaichi Kintetsu

10 phút đi bộ

International Nippon School

Hướng dẫn cách đi xe buýt.